NA MARJETICI KOPER OPRAVILI DRUGO ANALIZO: Ob pravilnem ločevanju odpadkov bi črni zabojniki bili skoraj prazni (FOTO)

Koper

Druga terenska sortirna analiza zbranih odpadkov na ekoloških otokih je pokazala podobno sliko, kakor prva v mesecu juniju. Čeprav so tokratne lokacije bile veliko bližje mestnemu jedru, so zaključki podobni.

V sodelovanju z redarsko službo in inšpektoratom Medobčinske uprave Istra so zaposleni iz sektorja Snage Marjetice Koper zabojnike izpraznili na PVC podlago ter presortirali in razdelili vse frakcije odpadkov. Na ta način so preverjali stanje ločenega zbiranja odpadkov s strani uporabnikov ter ocenili delež nepravilno odloženih odpadkov. Ugotavljali so tudi izvor nepravilno odloženih odpadkov in morebitne kršitelje.

Ob natančnem pregledu vsebine prepolnega črnega zabojnika na ekološkem otoku med Ulico Agrarne reforme in Ulico Osvobodilne fronte bi ob pravilnem in vestnem ločevanju odpadkov dejansko napolnili manj kakor eno četrtino zabojnika. Rumen zabojnik za mešano komunalno embalažo, ki je bil ob začetku analize popolnoma prazen, pa je bil skoraj poln.

To izstopajoče nepravilno odlaganje komunalne embalaže, kateri so namenjeni predvsem rumeni zabojniki, je po občinskem odloku kaznivo in se kaznuje z globo 100 evrov.

Dodatno skrb je vzbudilo tudi neprimerno odlaganje gradbenih odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke in kar je še bolj zaskrbljujoče, tudi neprimerno odlaganje nevarnih odpadkov. Med temi je potrebno izpostaviti manjšo plinsko jeklenko, ki je zaradi vnetljivosti potencialno nevarna za prebivalce, komunalne delavce in okolico.

Pregledali so tudi vsebino črnega zabojnika na lokaciji Ankaranske ceste ob objektu Rotunda. Ponovno se je pojavila problematika nepravilno odložene komunalne embalaže v zabojniku za mešane komunalne odpadke. Ponovno je več kakor polovica vsebine črnega zabojnika bila premeščena v rumen zabojnik. Ta je bil na začetku analize prazen. Iz preverbe odpadkov in lokacije ekološkega otoka na Marjetici sklepajo, da gre za pravne osebe, ki jim za takšno ravnanje grozi globa v višini 1.000 evrov.

Analize na terenu bodo na Marjetici večkrat ponovili v poletnih mesecih z namenom pridobivanja podatkov o kršiteljih ter jeseni pristopili k poostrenem nadzoru in kaznovanju. V tem letu so dobili veliko več prijav krajanov, ki se trudijo vestno ločevati, vendar jih vsakič presenetijo gradbeni odpadki, ki ne sodijo v zabojnike za odpadke iz gospodinjstev.