PONOVNO ZBRANI: Alumni klub Univerze na Primorskem slovesno proslavil konec uspešnega leta in nazdravil prihajajočemu

Koper

Decembrski čas je že tradicionalno odlična priložnost za srečanja s starimi prijatelji, kolegi, družinskimi člani in vsemi, s katerimi smo v takšni ali drugačni meri (nekdaj ali še vedno) stopali po isti življenjski, karierni ali akademski poti. Tako so se v petek, 8. decembra, ponovno zbrali tudi člani Alumni kluba Univerze na Primorskem in skupaj nazdravili uspešnemu zaključku leta 2023.

Na Prednovoletni zdravici so se srečali tako člani klubov Alumni UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ in UP FVZ, kot tudi študentje, profesorji, mentorji, zaposleni, stari sošolci in kolegi, uspešno leto 2024 pa sta jim s svojimi vzpodbudnimi besedami zaželela tudi rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, ter predsednik Alumni UP, izr. prof. dr. Mirko Prosen, ki je izpostavil cilje in želje kluba Alumni UP v prihajajočem letu:

"Med ključnimi usmeritvami kluba Alumni UP še naprej ostaja krepitev povezovanja s člani kluba skozi različne strokovne in družabne dogodke; nadaljnji razvoj vseživljenjskega izobraževanja; krepitev Alumni pisarne; širitev članstva kluba ter delovanje v družbeno odgovornih projektih, pri čemer želimo okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo ter še naprej prispevati k trajnostnemu razvoju."

Dogodek je prav tako predstavljal odlično priložnost za predstavitev novosti, in sicer značke Alumni UP, simbola članstva in pripadnosti skupnosti Univerze na Primorskem, ki jo je kot prva prejela prav rektorica UP, cenjena članica kluba Alumni UP in prva doktorantka UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar.

S svojim izjemnim nastopom je prisotne ogrela uspešna Primorka, Tjaša Fajdiga, magistrica muzikalnega performansa ter diplomirana jazz pevka, dogodek pa je bil tudi dobrodelno obarvan, saj so zbrali številne dobrine za družine v stiski v sklopu Caprisove akcije Hladilnik toplega srca.

Sledila je skupna zdravica vseh prisotnih, izmenjava simbolnih daril ter nenazadnje klepet in druženje s starimi in novimi kolegi, bivšimi in zdajšnjimi sošolci, profesorji, navezovanje novih stikov, mreženje, izmenjava idej, izkušenj, nasvetov in ustvarjanje novih priložnosti, ki jih odpira leto 2024.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.