PRIJATELJU JE 'RIHTAL POSLE': KPK ugotovila kršitev nasprotja interesov župana Občine Komen

Slovenija

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes objavila ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitve nasprotja interesov župana Občine Komen Erika Modica. Ta se je s podpisom več dokumentov (naročilnic, odredb plačila računa in sklepa), ki so se nanašali na podjem oziroma posameznika, s katerim je v poslovnem stiku, znašel v okoliščinah nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

KPK je postopek v primeru Eika Modica uvedla junija 2023 na podlagi prejete prijave, ki je vsebovala očitke, da župan podeljuje dela posamezniku, s katerim prijateljuje. V predhodnem preizkusu prijave je komisija pridobila podatke in pojasnila Občine Komen ter oseb, na katere so se nanašali očitki, so v KPK pojasnili v sporočilu za javnost.

Komisija je ugotovila, da je Modic v obdobju 2021 – 2023 podpisal več naročilnic in odredb plačila računa, ki so se nanašale na določen s. p., v letu 2021 pa je podpisal tudi sklep o imenovanju določenega posameznika v občinsko komisijo. S tem poslovnim subjektom oziroma posameznikom pa je imel župan Občine Komen poslovni stik, saj je z njim v letu 2021 zasebno sklenil pogodbo za storitve gradbenega nadzora. Tovrstno zasebno poslovanje temelji na medsebojnem zaupanju v odnosu naročnik – izvajalec storitve, v konkretnem primeru dlje časa trajajočega sodelovanja, kar pomeni poslovni stik med županom in izvajalcem storitev.

Zasebni interes je vplival na nepristransko opravljanje javnih nalog

"Zasebni interes osebe, s katero ima Modic poslovne stike, je tako vplival na nepristransko izvajanje javnih nalog župana, s čimer se ustvarja najmanj videz nasprotja interesov. Bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov, sta dva in morata biti izpolnjena kumulativno: zasebni interes uradne osebe (ki pomeni (ne)premoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ta oseba ali njen družinski član osebne, poslovne ali politične stike, in obstoj okoliščin (poslovni stik), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe," pojasnujejo na KPK.

37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije uradni osebi predpisuje dolžnost, da mora biti v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti. V konkretnem primeru bi moral Modic zaznati okoliščine nasprotja interesov in se jim izogniti tako, da bi pred sodelovanjem in odločanjem v zvezi s poslovanjem Občine Komen s konkretnim podjemom takoj prenehal z delom ter o okoliščinah pisno obvestil Komisijo, ki bi odločila o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov. Ker tega ni storil, mu je KPK v prekrškovnem postopku izrekla tudi globo.

"Komisija ponovno poudarja pomen doslednega izogibanja nasprotju interesov, saj gre pri tem za enega ključnih institutov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi," so pojasnili in opozorili, "da je od dokazanega nasprotja interesov do korupcije praviloma le še korak".

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu, so še dodali.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija