TUDI NA OBALI PASTI IN ODSTREL NUTRIJ: In to kljub temu da škode praktično ne povzročajo!

Koper

Kljub temu da pristojni ne zaznavajo drastičnega številčnega in prostorskega širjenja nutrij v slovenski Istri ter da je škoda, ki jo povzročajo na poljščinah in vrtninah posamična in obvladljiva, se lov na te, za marsikoga izjemno ljubke in družabne živalice, izvaja celo leto, in sicer z odstrelom in pastmi dvigalkami.

Poročali smo že o odločitvi o iztrebljanju nutrij, ki jo izvajajo na Ljubljanskem barju in ki je sprožil velik revolt javnosti. Preverili smo, kakšna je ocena o razširjenosti nutrij v slovenski Istri in kakšno škodo povzročajo, da bi bil njihov odstrel upravičljiv.

Na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, pojasnjujejo, da je nutrija na področju slovenske Istre prisotna v vseh večjih mokriščih – Škocjanski zatok, Strunjanske in Sečoveljske soline, ob večjih vodotokih in njihovih izlivih v morje – Dragonja, Strunjanski potok, Badaševica, Rižana, pa tudi v mestnem delu in okolici Kopra. Kot pravijo, se številčnost nutrije med leti spreminja, drastičnega številčnega in prostorskega širjenja po območju pa ne zaznavajo. "Verjetno pa je, da bodo nutrije sčasoma poselile vse zanjo ugodne vodotoke," še dodajajo.

Zanimalo nas je, kakšno škodo v slovenski Istri nutrije povzročajo ter v kakšni vrednosti. "Po podatkih upravljavcev lovišč nutrija sicer povzroča nekaj škode v kmetijstvu, a je ta posamična in zaenkrat še obvladljiva. Nutrija s kopanjem rovov v brežine vodotokov povzroča poškodbe brežin, kar predvsem v urbanem okolju terja stalna sanacijska dela," pojasnjujejo. Nutrija ima lahko, ko njena številnost presega okoljsko zmogljivost, zaradi načina prehranjevanja vpliv na spremembo lokalne flore, upad pestrosti in strukture mokrišč.

"S prehranjevanjem in ustvarjanjem motenj v trstičju ima lahko posreden vpliv tudi na ptice, vezane na ta specifičen habitat. V slovenski Istri izrazitega ogrožanja specifičnih vrst ne zaznavamo. Opaža se že delni vpliv na spremembo lokalno flore, ki pa zaenkrat ni problematična. S klimatskimi spremembami in z njimi povezanim povečevanjem povprečne temperature zraka je pričakovati, da se bodo številčno in prostorsko še razširile," so prepričani v sežansko območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Ali se potemtakem, kljub temu da večje škode ne povzročajo ter da tudi ne ogrožajo avtohtonih vrst živali, tudi v naši regiji predvideva njihova odstranitev? Na Zavodu za gozdove so nam zatrdili, da je v Sloveniji nutrija uvrščena med divjad in se jo lahko lovi celo leto.

"Cilj upravljanja z nutrijo je zmanjševanje številčnosti do popolne redukcije vrste, ki je uvrščena na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU." Lov izvajajo upravljavci lovišč v skladu z lovskoupravljavskimi načrti z odstrelom in pastmi dvigalkami.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Primorska |  30 .05. 2023 ob  01: 00
-7
Ja ljubke so vam vsem ki jih gledate preko slik..to so agresivne zivali pse napadajo tudi ljudi..ko vam bo skozi skoljko kaka prilezla boste se prosli za odstrel...
Branislav |  29 .05. 2023 ob  20: 01
Te živali niso NUTRIJ , so Coipo (Koipo) in izvirajo iz Čila in Argentine.
Martin Kacur |  29 .05. 2023 ob  15: 40
pa divje prašiče in sren naj tudi zredčijo