26 ODSTOTKOV NIŽJI ČISTI DOBIČEK: Delničarji Luke Koper pa o tem predlogu

Koper

Delničarji Luke Koper bodo na skupščini, sklicani za 27. junij, odločali o predlogu vodstva, da se od bilančnega dobička za lani v višini 43,88 milijona evrov za dividende nameni 28 milijonov evrov. Predlagana dividenda na delnico znaša dva evra bruto in sledi začrtani dividendni politiki, po kateri se zanje nameni do polovico čistega dobička.

Preostanek bilančnega dobička za lani bo po predlogu ostal nerazporejen. Delničarji bodo odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto ter o politiki prejemkov članov nadzornega sveta, izhaja iz današnje objave sklica skupščine prek spletne strani Ljubljanske borze.

Delničarji bodo odločali o predlaganih spremembah statuta, ki se med drugim nanašajo na način sklica in izvedbe skupščine, na izločitev pri glasovanju v nadzornem svetu, kadar je posamezen član v konfliktu interesov, na pristojnosti nadzornikov, na možnost izplačila vmesne dividende in na določila poslovne skrivnosti. Po pojasnilih vodstva se s spremembami zagotavlja večjo učinkovitost poslovanja družbe.

Skupščina se bo seznanila še, da je svet delavcev z 19. januarjem za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu s štiriletnim mandatnim obdobjem izvolil Mehrudina Vukoviča.

Družba Luka Koper je lani ustvarila 309,3 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma skoraj toliko kot predlani, čisti dobiček pa se je znižal za 26 odstotkov na 54,5 milijona evrov. V prvem četrtletju je ustvarila nekaj več kot 15 milijonov evrov čistega dobička, potem ko ga je v enakem obdobju leta prej 15,67 milijona, prihodki pa so se ustavili pri 78,7 milijona evrov, potem ko so v prvem trimesečju lani znašali 79,1 milijona evrov.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija