ZA NALOŽBE V ŠMARJAH 5,3 MILIJONA EVROV: Zgradili bodo novo telovadnico in obnovili zunanje športne površine

Koper

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Koper (MOK) so na današnji drugi izredni seji v tem sklicu potrdili novelacijo investicijskih programov za projekta izgradnje nove telovadnice Osnovne šole Šmarje pri Kopru ter rekonstrukcije in obnove zunanjih športnih površin ob nogometnem igrišču v Šmarjah. MOK je pristopila k novelaciji obeh projektov, saj ju bo prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, od katerega si za obe naložbi obeta skupno 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

"Naložba v novo telovadnico na južnem delu platoja OŠ Šmarje z dobrimi 1.500 kvadratnimi metri površine bo otrokom, učiteljem in drugim uporabnikom zagotovila prijetno, funkcionalno, kvalitetno, vzdržljivo, energetsko varčno, zdravo in varno šolsko stavbo. Gradnjo narekujejo naraščajoči trend vpisa v OŠ Šmarje ter demografska gibanja. Šola je v šolskem letu 2022/23 prešla na dvooddelčno šolo, v telovadnici pa je treba zagotoviti vadbene prostore za 18 oddelkov," so po današnji izredni seji občinskega sveta sporočili iz MOK.

Novozgrajena telovadnica OŠ Šmarje bo postala eden izmed ključnih objektov za izvajanje športnih programov v občini. Z novo telovadnico in celostno ureditvijo dobrih 900 kvadratnih metrov zunanjih površin bodo pridobili nove javne površine, ki bodo namenjene učencem in učiteljem osnovne šole ter vsem prebivalcem širšega lokalnega območja.

Ocenjena vrednost projekta skupaj z DDV znaša 4,155 milijona evrov. Predviden znesek sofinanciranja, ki ga MOK pričakuje na podlagi javnega razpisa ministrstva za gospodarstvo za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, znaša milijon evrov. Ostala sredstva bo občina zagotovila iz lastnih virov.

Za naložbo je občina že izdelala projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izveden je tudi postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Aktivnosti potekajo skladno z zastavljenim terminskim planom, zaključek gradnje je predviden v decembru 2025.

V zvezi z rekonstrukcijo in obnovo zunanjih športnih površin ob nogometnem igrišču v Šmarjah, so iz MOK sporočili, da ta zajema dve športni igrišči, trim stezo, fitnes na prostem, urbani park z igrali za otroke ter ureditev parkirišča, ki bo omogočilo dostop gibalno oviranim osebam."

Ocenjena vrednost del z DDV znaša 1,2 milijona evrov, MOK pa računa na nepovratna sredstva ministrstva v višini 500.000 evrov. Gradbena, obrtna in inštalacijska dela bodo predvidoma potekala od avgusta letos do aprila, zaključek vseh del pa je predviden v juniju 2025.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija