LAK: "Vzemimo življenje v občini Piran nazaj v svoje roke"

Piran

Občina Piran se že vsaj od preloma tisočletja sooča s krizo vodenja in pomanjkanjem vizije razvoja življenjskega in gospodarskega okolja. Turizem, ki predstavlja prevladujočo gospodarsko panogo v naši občini, ne dosega svojega potenciala, ravno zato ker se ne odziva, ker deluje stihijsko in brez kompasa. Stagnacija v razvoju je v tem obdobju omogočila razmah interesov posameznikov nad interesi skupnosti in gospodarstva kot celote. Razpršeni interesi in odsotnost vizije vodijo v kaos, ki je viden na vsakem koraku, pravijo člani Liste Andreja Korenike - LAK.

Če nekoliko karikiram ima turizem v občini Piran tri obraze. Prvega predstavlja mesto Piran, ki je postal magnet za raziskovanja in novosti željne popotnike. Občina Piran je ob tem prezrla zaskrbljujoč trend izseljevanja stalnega prebivalstva iz mestnega jedra in razmah večinoma nizko-kakovostnih namestitev vsepovprek po starem mestnem jedru. Od pomladi do jeseni lahko v mestu Piran že govorimo o prenasičenosti s turizmom in problem mora Občina Piran začeti reševati nemudoma, pravi Andrej Korenika, županski kandidat občine Piran. 

Drugi obraz se kaže, ko na drugem koncu občine želimo govoriti o turizmu na podeželju. Ta je v resnici neobstoječ, saj občina Piran še ni izkoristila priložnosti, da bi z jasno politiko in primernimi spodbudami spodbujala razvoj prefinjenih in visokokakovostnih individualnih turističnih namestitev po zgledu Toscane ali nam bližje hrvaške Istre. Za napredek, bo v naslednjih mandatih nujno oblikovati jasno vizijo razvoja podeželja in izvesti mehanizme podpore ter spodbude investitorjem, pojasni Korenika. 

V središču problema pa je Portorož, naš tretji obraz. Potenciala elitne destinacije – jadranske "azurne obale" – pretekla občinska vodstva nikoli niso prelila v ambiciozno vizijo razvoja kraja. Posledično nazadovanje tega območja je voda na mlin nekaterim posameznikom, ki so s svojimi ozkimi interesi pričeli udejanjati svojo lastno vizijo Portoroža, kot žurerske destinacije, ki temelji na masovnem turizmu in gostih z nizko kupno močjo. To s seboj neizbežno prinaša vandalizem, izgrede in kriminal, ob sočasni degradaciji življenjskega okolja domačinov. Konflikt je resen in zelo blizu točke, ko povratka k potencialu elitne destinacije v Portorožu ne bo več.

Skratka potrebujemo konkretno strokovno analizo stanja in ukrepanje. Le na ta način lahko udejanjimo boljšo prihodnost turističnega razvoja in boljšo prihodnost vseh zaposlenih v turizmu. Ravno zaposlitve v turizmu predstavljajo steber razvoja, brez katerega ne moremo govoriti o kakovosti. Žal so turistični delavci premalo plačani, preveč zapostavljeni, kar se tudi pri nas kaže v obliki močnega deficita teh kadrov, je jasen Korenika. 

Korenika opozarja, da tako Slovenija kot tudi občina Piran sodita med države in mesta v EU, kjer se družba najhitreje stara. S to problematiko se je potrebno pričeti ukvarjati že sedaj. Glede na neugodne trende staranja lokalna skupnost ne sme ostati pasivna. Starejšim občanom je in bo potrebno omogočiti, da bodo lahko čim dlje časa poskrbeli sami zase, seveda s pomočjo kakovostnih javnih storitev.

Računalniško pismenost je potrebno krepiti v vseh obdobjih življenja, saj je nujno potrebna pri uporabi bančnih storitev, zdravstvenih storitev itd. Dolgoživa družba pomeni tudi to, da so ljudje aktivni in skrbijo za svoje zdravje, tako fizično kot duševno. To pomeni, da bo vse bolj pomembna vloga različnih društev, ki jim kaže nameniti več pozornosti, tako pri programskem kot pri finančnem delu. Cenovna dostopnost bivanja v domu za starejše je ena od bistvenih problematik, s katero se bo po svojih močeh morala ukvarjati tudi občina.

Dostop do zdravnika je pravica vsakega posameznika in zato je potrebno zagotoviti, da se v prihodnosti ne bo ponavljalo pomanjkanje zdravnikov. Eden od relativno enostavnih ukrepov z dolgoročnim učinkom bi bil tudi ta, da bi se štipendiralo študenta medicine, ki bi se odločil za specializacijo družinske medicine ter svojo karierno pot v našem zdravstvenem domu.

Zaposlovanje v občini Piran je tesno povezano z njenim gospodarskim razvojem. Če turizem štejemo med naše vodilne panoge, pa je zaposlovanje v tem segmentu dokaj problematično, tako zaradi pomanjkanja kadra, pomanjkanja inovativnih turističnih produktov, nizkih plač v tej panogi itd. V občini imamo tudi fakulteto, ki je nosilka znanj na tem področju, tako da bi bilo nujno povezovanje sinergij med tem trikotnikom znanja – turistično gospodarstvo, turistična združenja in izobraževalne institucije, pravi županski kandidat. 

Korenika poudarja, da je razvojni izziv občine na področju njenega gospodarskega razvoja predvsem najti prave vzvode, kako le tega spodbuditi. Nesorazmerno visoki komunalni prispevki in nerazpoložljivost stavbnih zemljišč zagotovo niso v prid privabljanju investicij, zato ne čudi, da se vedno več podjetnikov odloča za opravljanje svoje dejavnosti v občini Divača, ki je na tem področju našla svojo nišo in lahko ponudi več. Ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo predstavlja še dodaten izziv. Najti moramo priložnosti za podpiranje novih zelenih tehnologij, kar mora v prvi vrsti spodbujati država, občina pa lahko ponudi primerno infrastrukturo. Občinska uprava, predvsem vodstvo mora biti aktivno in slediti tudi zakonodaji ter dogajanju na državni ravni. Tudi EU sredstva so takšna priložnost sodelovanja, predvsem pri iskanju dodatnih finančnih virov. Pred nami je nova finančna perspektiva za obdobje 21-27 in zelo pomembno je, da se sproti seznanimo z nastajanjem programskih dokumentov. To pomeni, da je potrebno biti aktiven že v štartu, da boš lahko še bolj aktiven, ko bo čas za črpanje EU sredstev. Ta aktivnost pa je priprava dobrih projektov, ki bodo dobili evropska sredstva.

Za našo prihodnost bo zelo pomembna stanovanjska politika z obnovo in izgradnjo novih stanovanj ter športno-rekreacijskih površin, z ureditvijo kolesarskih stez, otroško-mladinskih igrišč in druge infrastrukture, ki bo omogočala, da naša občina postane družini prijazno okolje, kjer se bomo imeli lepo in kjer bodo odraščali naši otroci in vnuki. Prioriteta razvoja občine Piran mora sloneti na obnovi in izgradnji novih najemniških stanovanj za mlade družine ter na odpiranju novih delovnih mest, ki jih bomo dosegli s sinergijo in dialogom z gospodarskimi subjekti, ki želijo vlagati v naš kraj.

Rešiti moramo problematiko parkiranja, ki se iz mesta Piran širi že v Lucijo. Glede na to, da je v občinskih predalih končalo že nekaj predlogov za garažno hišo, je potrebno preučiti kateri je najustreznejši in začeti s postopki, ki bodo končno pripeljali do nove garažne hiše. Seveda je potrebno prevetriti tudi situacijo z abonmaji – dejstvo je, da v mesecih izven sezone parkirišč nikoli ne primanjkuje in da je v Piranu veliko prebivalcev, ki avtomobila nimajo. Na tem področju nekaj ne deluje.

Prebivalci naše občine se morajo počutiti prijetno in enakovredno, ne glede na to ali prihajajo iz podeželja ali iz mesta. Prebivalci Padne, Nove vasi, Sv. Petra, Dragonje, Sečovelj, Seče, Lucije, Kampolina, Strunjana, Belega Križa, Fiese, Pirana, Portoroža in drugi manjših zaselkov moramo biti povezani z enakimi komunalnimi storitvami (žal ponekod ni niti še kanalizacijskega omrežja), cestnimi povezavami, predvsem pa se zavedati, da bomo le s skupnimi močmi in prizadevanji našo občino ponovno vrnili ljudem in vzeli življenje v občini Piran spet v svoje roke, zaključuje županski kandidat LAK

Občina ni last posameznih interesnih skupin, ampak nas občanov.